Gestió d’empreses en temes Laborals

Gestió d’empreses: 

Si ets una empresa i busques serveis d’outsourcing laboral l’oferim:

Gestió de contractes de treball: renovacions, entrega de duplicats, altes a la CASS i control periòdic.
Altes en règim de treballadors autònoms: altes d’autònoms societaris i autònoms individuals.
Càlcul del cost anual per treballador per a l’empresa (salari brut/salari net).
Tramitació de parts d’accidents de treball i malalties.
Assessorament I.T. i incapacitat permanent (exclosos honoraris advocat per a la
 totalitat dels tràmits necessaris).
Confecció de nòmines i assegurances socials mensuals.
Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors.
Estudi de la reglamentació del codi laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix l’activitat.

Gestió d'empreses

Gestió d’empreses