Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat a Andorra

Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat
Fomentar la contractació indefinida per part de les empreses de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que acreditin una formació o que hagin adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, i que formen part dels col·lectius de persones amb dificultats d’inclusió al mercat laboral, amb la finalitat que aquests perfils professionals segueixin actius sense necessitat de formació.