Xarxa d’empreses inclusives dret al treball de les persones amb discapacitat dins el mercat laboral ordinari

Xarxa d’empreses inclusives
L’objectiu és facilitar el dret al treball  de les persones amb discapacitat dins el mercat laboral ordinari amb la finalitat d’assegurar la igualtat d’oportunitats efectiva. 

· Persones beneficiàries: les persones amb discapacitat inscrites al Servei d’Ocupació, que es puguin incorporar a un entorn laboral obert, inclusiu i accessible.

· Empreses inclusives: aquelles que identifiquin places  per ser ocupades per persones amb discapacitat i que signin conveni.

Beneficis de la inclusió:

· Millora del clima laboral i del treball en equip
· Avantatges econòmics
· Millora de la imatge corporativa
· Fidelització de clients i proveïdors

Suport a la inclusió laboral:

· Adaptació de la jornada i l’horari
· Assessorament a l’empresa
· Servei de preparació laboral
· Ajuda en la selecció i compra de productes de suport