Departament de Treball

Els àmbits d’actuació del Departament de Treball se centren principalment en l’execució de la legislació laboral en matèria d’ocupació, les relacions laborals individuals i col...