La residencia fiscal en Andorra ofrece varias ventajas interesantes para particulares, familias y empresas

La residencia fiscal en Andorra ofrece varias ventajas interesantes para particulares, familias y empresas. A continuación, te presento algunas de las principales ventajas: Tributación Baja: A pesar de haber evolucionado su modelo económico y fiscal, Andorra sigue siendo un lugar con tipos impositivos atractivos. Algunas de las ventajas fiscales incluyen: Impuesto sobre la renta (IRPF): […]

Llei 7/2022, del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de març del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 7/2022, del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de març del 2022 ha aprovat la següent: Llei 7/2022, del 31 de març, d’accés electrònic d’Administració de justícia Exposició de motius L’impacte de les noves tecnologies en qualsevol aspecte de […]

Abordem la reforma laboral amb l’advocat laboralista Eduard Coll

Abordem la reforma laboral amb l’advocat laboralista Eduard Coll. Aquest dilluns hem entrevistat l’advocat laboralista Eduard Coll sobre el mercat andorrà i la reforma del codi de relacions laborals que ha presentat DA. Per una banda, considera que és un error abaratir l’acomiadament improcedent i creu que és una figura que debilita el treballador a l’hora de reclamar els seus […]

Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat a Andorra

Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat Fomentar la contractació indefinida per part de les empreses de les persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que acreditin una formació o que hagin adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, i que formen part dels col·lectius […]

Xarxa d’empreses inclusives dret al treball de les persones amb discapacitat dins el mercat laboral ordinari

Xarxa d’empreses inclusives L’objectiu és facilitar el dret al treball  de les persones amb discapacitat dins el mercat laboral ordinari amb la finalitat d’assegurar la igualtat d’oportunitats efectiva.  · Persones beneficiàries: les persones amb discapacitat inscrites al Servei d’Ocupació, que es puguin incorporar a un entorn laboral obert, inclusiu i accessible. · Empreses inclusives: aquelles que […]

Drets i obligacions de les persones demandants d’ocupació

Drets i obligacions de les persones demandants d’ocupació Drets: – Confidencialitat i tractament de les dades personals. – Les dades personals objecte del tractament només es poden utilitzar per al compliment de les finalitats directament relacionades amb els objectius, les funcions i les tasques que desenvolupa el Servei d’Ocupació. – Tot usuari del Servei d’Ocupació […]

Condemnada una empresa per assetjar moralment un directiu

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia reconeix que les accions d’una empresa van provocar un assetjament moral a un treballador que ocupava un càrrec directiu. Ho considera, tal com diu el Codi de relacions laborals, una causa del desistiment justificat per part del treballador (responsable del departament d’organització i de recursos humans). Així […]

El nou Codi de relacions laborals entrarà en vigor el primer de febrer

Després que dimecres passat la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) demanés públicament una moratòria de tres mesos en l’aplicació del nou Codi de relacions laborals, unes quantes corredisses entre parlamentaris per trobar una solució  –tenint en compte que cap de les 39 reserves d’esmena presentades al text incidia en la disposició final que en fixava l’entrada […]